Logo Advocatenkantoor Oor

Advocatenkantoor Oor

Loopuytpark 35
1787 AD, Julianadorp (Den Helder)
Tel.:  0223-692981
Fax.: 0223-692984

Contactformulier   u kunt zelf een bericht doorgeven
Google maps   zo naar het kantoor met mobiele telefoon!


Intervisie voor advocaten:


De voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten voor intervisie luiden als volgt:

  • de intervisie geschiedt met minimaal 3 en maximaal 10 deelnemende advocaten werkzaam in hetzelfde rechtsgebied(en)
  • gedurende minimaal 2 uur en maximaal 4 uur aangesloten per dag
  • onder begeleiding van een gekwalificeerde intervisiebegeleider, ingeschreven in het register van de NOvA
  • de advocaten brengen persoonlijke of zakelijk dilemma's in, die besproken worden in de gespreksstructuur van het gekozen intervisie model
  • met beloning van 1 NOVA opleidingspunt (niet juridisch) per voltooid intervisie-uur


Intervisie is een leerinstrument dat lijkt op collegiaal overleg en heeft zich bewezen in de praktijk. Er zijn verschillende gespreksmodellen die gebruikt kunnen worden. Drie voorbeelden zijn: de Balintmethode, intercollegiaal consult (ICC) ook wel 8-stappen methode genoemd en de 5-stappen methode. Centraal staat telkens een ingebracht persoonlijk of zakelijk dilemma. Dat kan van alles zijn. Het is de bedoeling dat alle deelnemers voorafgaand aan de intervisie een dilemma inbrengen. Met de groep zal een dilemma geselecteerd worden dat als onderwerp van gesprek zal dienen.

Valkuil. Een valkuil is dat in de beginfase geen conclusies, oplossingen of adviezen gegeven mogen worden. Voor advocaten -die in hoog tempo kunnen beslissen- zou dat even aanpassen kunnen zijn. Collegiale adviezen komen aan het einde ruimschoots aan bod. Een ander aandachtspunt is dat het stellen van goede vragen, die het leereffect verhogen niet zo makkelijk blijkt te zijn. Bij de begeleiding worden aan dit soort dingen extra aandacht besteedt.

Privacy. Niemand hoeft dingen te vertellen die hij/zij niet wil delen. Informatie over cliƫnten of dossiers zou wel gedeeld kunnen worden ter bevordering van de intervisie. Op alle deelnemers van de intervisie rust een geheimhoudingsverplichting over datgene wat besproken is. Dat hiermee een veilige en positieve gespreksomgeving gecreƫerd wordt, behoeft waarschijnlijk geen nadere toelichting.

Certificaat. Aan het einde van de intervisie wordt een verklaring door de deelnemende advocaten ondertekend zonder vermelding van de inhoud van gespreksonderwerpen. De ondertekende verklaring is tegelijkertijd het certificaat, dat dient als bewijs van deelname met vermelding van de verdiende NOVA punten (niet juridisch) in het kader van de verordening onderhoud vakbekwaamheid.

Heeft u belangstelling voor intervisie?? Bel dan gerust voor de mogelijkheden en tarieven: tel. 0223 692981.