Logo Advocatenkantoor Oor

Advocatenkantoor Oor

Loopuytpark 35
1787 AD, Julianadorp (Den Helder)
Tel.:  0223-692981
Fax.: 0223-692984

Contactformulier   u kunt zelf een bericht doorgeven
Google maps   zo naar het kantoor met mobiele telefoon!


Kantoor 1 Kantoor 2

Minderjarigen kunnen ook als verdachten van strafbare feiten worden aangehouden door de politie. Kinderen onder de 12 jaar -ten tijde van het begaan van het delict- kunnen niet vervolgd worden (art. 77a SR). Dit rechtvaardigt altijd een dwingend verzoek tot invrijheidstelling in het geval een 11 jarige toch als verdachte vastgehouden zou worden.

Minderjarigen hebben extra rechten ten opzichte van volwassenen. Ten eerste hebben aangehouden minderjarigen een onbetwistbaar recht op een kosteloze advocaat krachtens internationale wetgeving en verdragen. Volwassenen komen bij een aantal delicten niet in aanmerking voor dit recht. Ten tweede kunnen minderjarigen geen afstand doen van het recht op advocaat, zodat ze niet bang hoeven te zijn om het verkeerde antwoord te geven op een vraag van de politie over bijstand door een advocaat. Ten derde, hebben minderjarigen recht op contact met hun ouders als zij op het politiebureau worden vastgehouden. In sommige gevallen kan een ouder als vertrouwenspersoon bij het politieverhoor aanwezig zijn, waarbij het de voorkeur verdient om dit af te stemmen met de advocaat die ook bruikbare tips voor het verhoor kan geven. Daarnaast hebben minderjarigen net als volwassenen "een zwijgrecht" en zijn ze niet verplicht om gestelde vragen tijdens het verhoor te beantwoorden. Gebruikmaken van het woord "zwijgrecht" is dan voldoende, maar een opmerking als 'daar wil ik geen antwoord op geven' kan ook. Na afloop van het verhoor wordt de tekst van het verhoor geprint en ter ondertekening aangeboden. De ondertekende tekst wordt niet in kopie verstrekt.

Het jeugdstrafrecht is 'milder' dan het volwassenenstrafrecht en laat zich kenmerken door een pedagogisch karakter. In het jeugdstrafrecht kunnen leerstraffen opgelegd worden of zal afhandeling door bureau Halt tot positieve resultaten kunnen leiden. Daarnaast is doorgaans het beleid bij justitie voor minderjarigen 'niet weg zonder overleg', dat de strekking heeft om minderjarigen niet langer vast te houden op het bureau dan nodig is.