Logo Advocatenkantoor Oor

Advocatenkantoor Oor

Loopuytpark 35
1787 AD, Julianadorp (Den Helder)
Tel.:  0223-692981
Fax.: 0223-692984

Contactformulier   u kunt zelf een bericht doorgeven
Google maps   zo naar het kantoor met mobiele telefoon!


Kantoor 1 Kantoor 2

De kosten kunnen op drie verschillende manieren uitpakken.

1. Gratis.
2. Op toevoeging, de kosten eigen bijdrage.
3. Tegen uurtarief.


1. Gratis.

Aangehouden verdachten op het politieburau kunnen gratis gebruik maken van het recht op consultatie (adviesgesprek) en verhoorsbijstand. Die werkzaamheden worden vergoed onder de piketregeling van de Raad voor Rechtsbijstand. Op het politiebureau mag u altijd de naam van mevrouw Oor noemen als uw voorkeursadvocaat. Dan kan mevrouw Oor tijdig de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en u adaquaat bijstaan. Als u de naam Oor vergeet kan een andere advocaat verschijnen, namelijk degene die op dat moment toevallig piketdienst heeft.

2. Op basis van toevoeging, de kosten van een eigen bijdrage.

Als u inmiddels gedagvaard bent, een strafbeschikking heeft ontvangen of bijvoorbeeld in het bezit bent van een uitnodiging voor taakstrafzitting bij het Openbaar Ministerie, kan bijstand van een advocaat verstandig zijn. In die fase zijn er wél kosten aan de rechtsbijstand verbonden.
  • Mevrouw Oor kan een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) als dat is afgesproken en als de client daarvoor in aanmerking kan komen. Veelal wordt dit voor de zekerheid aangevraagd om de advocaatkosten voor de client zo veel mogelijk te minimaliseren.
  • De Raad toetst aan het inkomen en vermogen op het peiljaar van 2 jaar geleden. De toelichting over de "inkomensnorm" kunt u vinden op dezelfde site en zo ook de toelichting over de "vermogensnorm". De Raad kan daarbij op basis van het BSNnummer gegevens verifiëren bij de gemeente en belastingdienst.
  • Bij toewijzing van de aanvraag zal de Raad een eigen bijdrage vaststellen. De "eigen bijdrage lijst" is ook te vinden op die site. De cliënt dient de eigen bijdrage te voldoen aan het advocatenkantoor als advocaatkosten.
  • Bij afwijzing van de aangevraagde toevoeging heeft de client vermoedelijk geen recht op gefinancieerde rechtsbijstand. In dat geval zal het uurtarief in rekening gebracht moeten worden.
  • Tegen de afwijzende beslissing van de Raad kan de cliënt binnen 6 weken een bezwaarschrift of verzoek om peiljaarverlegging indienen bij de Raad. Een toelichting en formulieren voor peiljaarverlegging kunt u vinden op "www.rvr.org". Het is belangrijk om de originele beslissing van de Raad als bijlage mee te sturen.
  • Tenslotte kan de Raad achteraf de toevoeging intrekken als gebleken is dat niet is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. Tegen deze beslising kan ook een bezwaarschrift worden ingediend. In het geval dat de toevoeging na bezwaar afgewezen blijft, is de cliënt het overeengekomen uurtarief verschuldigd.
  • Uitzondering hierop is de regeling voor de gedetineerde verdachte. In beginsel heeft hij/zij recht op kosteloze bijstand zonder eigen bijdrage. Echter, na afloop van het dossier zal de Raad voor Rechtsbijstand beoordelen of de rechtszoekende voldoet aan de gestelde eisen van inkomen en vermogen. Dan wordt een zogenaamde alles of niets regeling toegepast. Als client wel voldoet aan die eisen dan is hij/zij géén eigen bijdrage of juridische kosten verschuldigd. In het andere geval, als het inkomen of vermogen buiten de normbedragen valt zal de client wél juridische kosten moeten voldoen. Clienten krijgen standaard een brief over dit (verhaals)onderzoek van de Raad voor Rechtsbijstand.

3. Tegen uurtarief.

Er zijn zaken waarvoor de Raad meestal geen toevoeging afgeeft. Dat zijn de kantonrechter procedures of zgn. CVOM zaken waarvan het parketnummer begint met 96... In politiejargon de zgn. C-zaken genoemd. Voor A en B zaken wordt in de regel wél een toevoeging afgegeven als voldaan is aan de eisen van inkomen en vermogen. Uitleg van deze letters A en B zal mondeling worden gegeven.

Kosten van derden, zoals bijvoorbeeld van ingeschakelde getuige(n) en/of deskundige(n) etc., komen voor rekening van de cliënt.

Het uurtarief van mr. Oor bedraagt € 125,- exclusief 5% kantoorkosten en 21% btw. Door middel van tussentijdse declaraties (facturen) kunt u de kosten in de gaten houden. Facturen worden gespecificeerd.