Logo Advocatenkantoor Oor

Advocatenkantoor Oor

Loopuytpark 35
1787 AD, Julianadorp (Den Helder)
Tel.:  0223-692981
Fax.: 0223-692984

Contactformulier   u kunt zelf een bericht doorgeven
Google maps   zo naar het kantoor met mobiele telefoon!


Mediation.

Mevrouw N.A.M. Oor is gediplomeerd mediator. Mediation is een gespreksvorm waarbij cliënten afspraken met elkaar kunnen maken onder begeleiding van de mediator over bijvoorbeeld een echtscheiding en de gevolgen daarvan. Met 18 jaar werkervaring op dit rechtsgebied heeft mr. Oor de nodige mensenkennis verworven, die het proces van mediation ten goede komen. De mediation vangt aan door ondertekening van een mediation overeenkomst met de spelregels. En eindigt met de ondertekening van een convenant, waarin de gemaakte afspraken verwoord zijn.


De spelregels van mediation, toepasselijke voorwaarden.

Geheimhoudingsverplichting. Cliënten mogen niets naar buiten brengen over datgene wat besproken is. En al helemaal niet in een juridische procedure gebruiken. Een gevolg is dat het onderhandelen vrij kan geschieden, want in rechte mag geen beroep gedaan worden op een gedaan voorstel of standpunt.

Vrijwillige deelname in persoon. Cliënten zijn niet verplicht om aan tafel te verschijnen voor de mediation en hebben ten alle tijde de vrijheid om het proces te beëindigen. Daar staat tegenover dat bij deelname aan mediation een actieve houding wordt verwacht om het proces tot een goed einde te kunnen brengen. Namelijk dat cliënten naar elkaar gaan luisteren en informatie verschaffen, die in het traject nodig is. Ook wordt van cliënten verwacht dat zij bereid zijn naar mogelijke oplossingen te zoeken en zo nodig om compromissen te sluiten.

Vanzelfsprekend moeten gemaakte (werk)afspraken nagekomen worden. Loze beloften doen zonder die uit te voeren is uitdrukkelijk niet de bedoeling. De mediation is daarvoor te kostbaar. Het is ook niet de bedoeling dat cliënten acties of gedrag gebruiken om de mediation onnodig te bemoeilijken of belemmeren. Belemmering van mediation is niet nodig, want beëindigen kan gemakkelijker met de mededeling 'ik wil de mediation beëindigen'.

Rol van de mediator. De mediator is een meerzijdige partijdige gespreksleider zonder voorkeur voor de belangen van de ene of de andere cliënt. De informatie (en geen advies!) die desgevraagd verstrekt zal worden, is de ene keer in het voordeel van de ene cliënt en de andere keer in het voordeel van de andere cliënt. De mediator is een procesbewaker die de veilige gespreksomgeving waarborgt en zo nodig interventies toepast om het proces te bevorderen. De advocaat mediator schrijft ook de gespreksverslagen en juridische stukken die nodig zijn voor de echtscheidingsprocedure.Uitkomst.

De mediation is geslaagd als cliënten een (echtscheidings)convenant hebben ondertekend met daarin hun gemaakte afspraken.

De echtsscheidingsprocedure bij de rechtbank is vervolgens een schriftelijk traject dat in het teken staat van bekrachtiging van de gemaakte afspraken. Mr. Oor zal deze procedure voor u verzorgen. Cliënten hoeven dan niet meer te verschijnen op de rechtbank.

Uiteindelijk zijn cliënten verantwoordelijk voor de uitvoering van hun afspraken. De ervaring leert dat eigen afspraken beter uitvoerbaar zijn dan uitspraken van een rechter. Dat is ook het grote voordeel van mediation. Cliënten kunnen vaak gedetailleerdere en effectievere afspraken maken dan dat de bevoegdheden van een rechter reiken. Contractsvrijheid kan handig worden benut.